23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

23:11

Chương 05

Độ dài: 104 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Day 005

.

11:11pm

Sir: Yô Jhing!

Sir: Bạn đang nói về ai trên tus của mình thế?

Sir: “Tôi không thích mấy kẻ bám đuôi. Đừng có làm phiền tôi.”?

Sir: Nói cho mình biết thằng đó là ai đi, để mình đập nó một trận.

.

11:29pm

Sir: Jhing?

Sir: Ý mình là người lạ ơi**** !!!!

.

11:30pm

Sir: Cậu vừa mới làm ngơ việc mình sử dụng tiếng lóng sao?

Sir: Cậu tính để mặc tôi xấu hổ tới chết à!?!?!?

.

11:36pm

Sir: Cậu không thể cho tôi hai từ “Đã xem” được sao? :(

Đã xem 12:03am

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mong ước của con sẽ được thực hiên ????
Xem thêm
????????????????????????????
Xem thêm
@nekooooonya: thì đoạn cuối ấy :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời