23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

23:11

Chương 04

Độ dài: 56 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Day 004.

11:11pm

Sir Dirham: Tận thế đến nơi rồi mà bạn vẫn chưa chịu rep mình.

Sir: Xin chào?

12:12am

Sir: Ồ, mình hiểu rồi.

Sir: Bạn ngất vì đỏ mặt nhiều quá nên mới không rep được đúng không?

Sir: Tỉnh lại đi, Jhing.

Sir: Đừng có đỏ mặt nữa mà, làm ơn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận