23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

23:11

Chương 02

Độ dài: 9 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Day 002.

.

Sir Dirham: Chào Jhing! :D

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tina
Chủ post
giống kiểu mới đầu làm quen trên mess ấy bác :v
phải chào nhau trước mới lịch sự chứ ))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời