Truyện dịch
Tác giả: Honma Sora
Cập nhật cuối
NVT
Nhóm dịch
Tham gia ass2008, Akknam
Danh sách chương
Các tập khác
Bình luận (129)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

129 Bình luận

Bộ hay thế này mà lại bị drop :v
Xem thêm
Còn dịch ko vậy
Xem thêm
Nhóm rã hay sao òi ấy
Xem thêm
Nhóm rã hay sao òi ấy
Xem thêm
2 tháng rồi, triệu hồi trans quay lại
Xem thêm
as as boom :v
Xem thêm
NVT
Chủ post
@I_NEPE_I: đã bay màu bộ kia hừm
Phải cố gắng lại rồi
Xem thêm
@NVT: ohh shiet :v bay màu nhanh thế
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
tiệt dời
Xem thêm