Truyện dịch
Tác giả: Honma Sora
Cập nhật cuối
NVT
Nhóm dịch
Tham gia ass2008, Akknam
Danh sách chương
Các tập khác
Bình luận (116) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

116 Bình luận

NVT
Chủ post
https://m.facebook.com/Fan-GB-LN-277106906539512/
Trang của nhóm nha các bạn
Xem thêm
bộ này còn dịch tiếp ko vậy chủ post ây??!?
Xem thêm
Còn dịch ko vậy
Xem thêm
Nhóm rã hay sao òi ấy
Xem thêm
Nhóm rã hay sao òi ấy
Xem thêm
2 tháng rồi, triệu hồi trans quay lại
Xem thêm
as as boom :v
Xem thêm
NVT
Chủ post
@I_NEPE_I: đã bay màu bộ kia hừm
Phải cố gắng lại rồi
Xem thêm
@NVT: ohh shiet :v bay màu nhanh thế
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
tiệt dời
Xem thêm