Lần cuối
Số từ
23,246
4 đánh giá
5/5
Lượt xem
26.607

Tóm tắt

Zeff Einstein đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu về ma thuật hệ [Hỏa] và ông đã được công nhận là pháp sư ma thuật [Hỏa] mạnh nhất, nhưng trong khi thử nghiệm với một thần chú [Thẩm định] mới ông đã phát hiện ra rằng tài năng của mình về ma thuật [Hỏa] là rất thấp. Cay (cú) đắng khi nhận ra rằng những nỗ lực của bản thân bị lãng phí. Ông đã tạo ra một phép thuật đưa cơ thể ông trở lại thời niên thiếu và cùng với pháp sư ‘’thiên tài’’ Milly và nữ kiếm sĩ đẹp trai Claude, lần này ông quyết định sẽ sử dụng những tài năng về phép thuật của mình tốt hơn

Xem thêm
Tên khác:
Re:Master Magic
EmbersGlow Administrators
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Vol1
  2. 02.Vol2
  3. 03.Vol3
  4. 04.Vol4
  5. 05.Vol5
Vol1
Vol2
Vol3
Vol4
Vol5
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

vắng tanh
Xem thêm
Bộ này Drop những 2 năm ​​​​
Xem thêm