Overlord
Maruyama Kugane So-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6 - The Men in the Kingdom 2

Hình minh họa

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

708%253Fcb%253D20150928200612

1280%253Fcb%253D20150928200723

1280%253Fcb%253D20150928201545

1280%253Fcb%253D20150928201633

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mỗi đứa 1 đấm :v
Xem thêm
Công nhận vẽ từng đứa như này tốn công vl
Xem thêm