Overlord
Maruyama Kugane So-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - The Undead King

Minh họa

Overlord_01_001Overlord_01_003Overlord_01_004Overlord_01_005Overlord_01_006