Truyện dịch
Tác giả: Kenji Saitou
Họa sĩ: Zaza
Cập nhật cuối
Nhóm dịch
Tham gia superku197
Danh sách chương
Các tập khác
Chương 1: Truyền thuyết về nghi thức " Liên lạc với người chết"
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

còn chưa thấy con vamPire nào mà đã drop rồi ư *cry*
Xem thêm
Đào đào đào...
Ơ dm drop rồi
Xem thêm
... Ok
Xem thêm
Sao vậy dịch nữa đi
Xem thêm
phải dịch nhiều mới có người đọc chứ
Xem thêm