Truyện dịch
Tác giả: Noshiyuki Noguchi
Cập nhật cuối
Nhóm dịch
Danh sách chương
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

drop rồi đm
Xem thêm
....drop rồi ư......
Xem thêm
....drop rồi ư......
Xem thêm
Có tag harem ơ ơ ơ
Xem thêm
Hmm...hmmm....

Khó nhai quá...cái bản dịch này...
Xem thêm