Truyện dịch
Tác giả: Kisetsu Morita
Họa sĩ: Masato Mutsumi
Cập nhật cuối
Nhóm dịch
Danh sách chương
Các tập khác
Tập 01
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Sao ảo vl thế?
Hình tượng Khương Tử Nha trầm mặc ngầu lòi, Dương Tiễn dũng mãnh thần võ, Na Tra ngạo thế vô song,... "đi tông" cmnr!
Mà thật ra Khương Tử Nha có phải tiên đâu? (Luận chiến lực thì đúng nhưng thật sự thì éo phải)
Kèo này main ... "hại thận" nặng rồi!
Không biết main sẽ có "vợ" (người thường) như trong Tân Bảng Phong Thần không đây!?
Mà cái vụ Phong Thần không phải là Sắc Phong Thần Vị (Bảng Phong Thần) mà là Phong Ấn Thần Tiên thì thấy ... quen quen, đọc ở đâu rồi. Cả cái vụ Tiên Nhân thì cao hơn cả Thần Linh, được sống trường thọ vĩnh cửu, siêu việt thế giới thời không, thao túng thực tại,... cũng quen lắm mà ... nhớ không ra. Ai biết ở đâu chỉ với !!!
Xem thêm