Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Minh họa LN

Tập 12

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

default.JPG

u39-983cb615-177e-4ad1-828d-90d692e167b6.jpg

u39-2111cb1f-bf10-4279-a743-d8def6290ce0.jpg

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

ủa tôi đọc mãi tập 12 mà ko thấy chi tiết nói các e homunculus cả. Nếu ai biết chỉ tôi với
Xem thêm
Z...z...z
Xem thêm