Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 12

Chương phụ lục: bảng skill nhân vật chính cho tới vol12

Độ dài: 78 từ - Lần cuối: - Bình luận: 27

Chương phụ lục: bảng skill nhân vật chính cho tới vol12

Viết theo [Tên (cấp kĩ năng) Chương nhận được].

Những skill nhận được nhưng không được ghi trong chương, được ghi ở đây. Tôi thêm ※ ở cuối để phân biệt chúng.

Tiêu chuẩn skill:

Lv1....Beginner…Sơ khởi (Sơ tâm giả)

Lv3....Standard… Tiêu chuẩn (Nhất nhân tiền)

Lv5....Expert… Chuyên gia (Thục luyện giả)

Lv7....Master… Bậc thầy (Đạt nhân)

Lv9....Genius… Thiên tài (Thiên tài)

Lv10....Godly… Thần cấp (Thần nghiệp)

u39-3a02a3d0-c9ba-4a54-89ef-b95da6000de7.jpg

u39-7a5a1ce0-c510-4d83-b5db-971312e99c7d.jpg

u39-f31bad23-6ab1-400f-82bf-9e45940d55cf.jpg

u39-2075c4d9-514b-44f7-a4ca-993b23df5f08.jpg

u39-3ffdcbd8-d0ff-4ed3-88d2-0ed32483e06d.jpg

u39-b5ac2edc-7608-4674-9304-cd503c3c6f4d.jpg

u39-e280768a-00ca-4efd-975f-485ddf033f38.jpg

u39-b8b6d391-ef62-47e9-92a7-dbdb3c46772a.jpg

u39-cef26f8f-88dc-42dd-98e6-0cdf63b1bf5d.jpg

u39-bf576cdb-c8e2-402a-9452-5901e6576d2b.jpg

u39-81382232-a115-4967-90c4-e8de4a2b7aae.jpg

u39-0fcc630c-b0d1-49b3-9db4-47e54130c70a.jpg

u39-239630ad-f8f0-4133-a079-9a3e7e76757d.jpg

u39-8046b35d-20f2-41c0-8413-1a0bf2dbc521.jpg

u39-a0b0e9b0-c07f-4fe4-9c61-4dd1a952b3df.jpg

u39-a8e87b13-dd18-4c42-9b52-716e0a17aa9c.jpg

u39-06f46a99-b3a3-403c-974e-539f9acbacd2.jpg

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Nhìn đống đề kháng thấy lỗi vkl
Xem thêm
Thanks 4 chapter vậy là ruốt cuộc cũng tiêu đc một nữa điểm skill à gian nan quá
Xem thêm
Đống skill bị thuật toán của gg-sama xóa sạch. ????
Xem thêm
medassin
Chủ post
well said
Xem thêm
ngon:3 bá vl
Xem thêm
nhìn mỏi con mắt
Xem thêm
Những kỹ năng có "~~" nghĩa là gì vậy ?
Xem thêm
Là những skill k nhắc tới nữa. K tăng cấp cx k xài lun
Xem thêm
Đọc thấy đã lun...tks trans
Xem thêm