Truyện dịch
Tác giả: Takanami Ichiran
Họa sĩ: N/A
Cập nhật cuối
Nhóm dịch
Danh sách chương
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chẹp, bác để tên Last dungeon làm em tìm hoài ko ra trên hako
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời