The Magus of Genesis
Ishinomiya Kanto Fal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Kỉ Nguyên Của Những Cái Tên

illustrations: Loli ?

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

1_Cover

2_Inner

3_Inner

4_Inner

5

6_ToC

Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Wow, loli kìa. Tks trans. Loli là vô đối
Xem thêm
Cùng họa sĩ vs bộ isekai sagishi ak
Xem thêm
Art nhìn giống lắm
Xem thêm
Quào tui thấy 1 bức tường vĩ đại >_<
Xem thêm
Art đẹp quá ????????????
Xem thêm