Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 5 - Giai đoạn vị thành niên - Đoàn tụ

Hình minh họa

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

default.jpg

default.jpg

default.png

default.png

default.png

default.png

default.png

default.jpg

default.png

default.png

default.png

default.png

default.png

default.png

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ah ahahahhaha
Xem thêm
Roxy Roxy Roxyyyyyyy
Xem thêm
Ok bác fuhahahhahaha
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Toàn tụ kìa, dthg thế, em gái đang vui mừng hay phản đối kia vậy
Xem thêm
mấy vol trước thấy truyện hay hơn nhưng vol này thấy manga cảm động hơn
Xem thêm
Ok, đã thấy con Elf damdang kia rồi
Xem thêm
Có mấy ảnh lỗi kìa trans
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Yep và ta không thấy cái illus nào cả
Xem thêm