Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 20.5 - Giai đoạn thanh niên - Tập giữa

Hình minh họa

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

u12-57adb9db-33e8-4c3f-b27c-c01f170303b0.jpg

u12-5afd2c1f-4819-4f80-8960-3c8e46b4c438.jpg

u12-fddae85d-6b3c-4cb0-89fa-1e2c6bdbb62c.jpg

u12-4f23a016-7ca1-4361-8de8-d64899b552c9.jpg

u12-a7a886f9-1f71-475e-948d-9234f79b2d51.jpg

u12-4ab488fa-d64d-4ba3-b101-1ffbea746be3.jpg

u12-8086b552-8dd9-4253-8d83-f341d888d2d6.jpg

u12-e405c6ed-0238-4449-876f-fb2ce613d546.jpg

u12-27d387b1-6c1f-4e89-b0b2-f9261b7bb94c.jpg

u12-b123f629-4598-4fce-a341-8c227654a416.jpg

u12-d4c7a199-a809-42d7-aca1-ddc9d0c6099f.jpg

u12-26bf3413-784a-4419-aeaf-b6ca016a15f9.jpg

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Hình như hình minh họa có Cliff và Norn là ở cuối vol 11 mà.
Xem thêm
Mấy con mập địt nào thế
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
mẹ của zenith sao bé thế)
Xem thêm
thanks
Xem thêm