Heroine na Imouto, Akuyak...
佐藤真登 (Satou Mato) 閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Interglance + Addendum

Minh Họa

Độ dài: 58 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Vẫn mấy ảnh cũ và có 2 ảnh mới, chủ yếu mình sắp xếp lại các chương và phần cho đúng

-------------------------

Nhờ sự giúp đỡ cảu bạn Fukurou chúng ta có ảnh minh họa mới

P/s: Chả hiểu sao bạn kĩ thuật số của LN này trên CHPlay lại thiếu ảnh minh họa =.=

Vol.1

u7526-586010f8-75c1-4219-91bc-39cbde9a76df.jpg

u7526-e83079b3-d408-4968-a1a2-c599c4a97144.jpg

u7526-f0b1c410-c36d-493e-aff3-68f1d0c1790a.jpg

u7526-c53607e2-8486-400f-b8d5-e2cb2b871bdc.jpg

u7526-3196df0c-c295-4a75-9a3b-1c3159300f4d.jpg

u7526-80fae9a6-6f23-4ceb-af51-6e932ff44b0c.jpg

u7526-6c1c505b-529a-48d7-b5b6-36b02b2fa3e2.jpg

u7526-d5c33115-2d71-47c4-aa96-b09e9595e193.jpg

u7526-315a6699-beea-4779-b28f-03907c2a06e5.jpg

u7526-c5f33ef7-badd-4d5c-9903-8ee434b80abc.jpg

Vol.2

u7526-037148d9-dc8a-4aa4-85ea-387b26b5182b.jpg

u7526-0d23988e-1fbf-4ddb-bc76-f312c12f92bd.jpg

u7526-28cc54dd-16c6-4867-bf12-6301fbf554d2.jpg

u7526-5d235086-5139-4377-a598-10429c611510.jpg

u7526-a9e99abb-b401-4e2d-a23c-61ac9346a7ed.jpg

u7526-740b4164-e262-41e4-a1ae-c2188409961c.jpg

u7526-9a1f8a51-9de6-4082-969f-52555daa960f.jpg

u7526-41145860-3970-4c74-a5c7-5633a764985c.jpg

u7526-b17301f4-38af-4bde-b238-a72a290e9c94.jpg

u7526-6f49efb0-853e-4280-907f-805039049c91.jpg

Vol.3

u7526-eb8c1eed-1344-4b58-ba16-08be881882fc.jpg

u7526-74f81b02-7b34-409f-8cdf-fe7c5a91fd31.jpg

u7526-43b38069-d0df-4b4f-839e-5aae1b041e7d.jpg

u7526-acec3509-c4b5-494e-89c2-cee7a2a6f6f7.jpg

u7526-0c57429f-4586-4d08-a881-c92bc65837f1.jpg

u7526-529cca65-7ed1-4f17-811b-ff8e9b75a0db.jpg

u7526-f31ebfb4-b40f-427e-8ba7-b0b4904a787d.jpg

u7526-7bad88d2-dd96-488f-93b7-092d454a854f.jpg

u7526-e22efde7-dafb-45b8-aaeb-5b8432e7551b.jpg

u7526-4028c9d1-8b56-4b20-b026-9d36b80f4d4c.jpg

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

main có con hử :333?
Xem thêm
Die hết ảnh r
Xem thêm
Pic cuối là Main à. Có kiểu đầu chữ "C" kìa.
Xem thêm
À rể...??? Pic cuối???
Xem thêm