Truyện dịch
Tác giả: Masaya Takahashi
Họa sĩ: N/A
Tình trạng: Đã hoàn thành
Mục lục
Lần cuối
Số từ
87,361
4 đánh giá
5/5
Lượt xem
27.622

Tóm tắt

Sau khi đánh bại Titans, ảnh hưởng của A.E.U.G. trong Liên Minh Trái Đất ngày một lớn dần lên. Bất mãn trước việc này, một nhóm sĩ quan tại căn cứ Pezun đã nổi dậy chiếm căn cứ và thành lập tổ chức New Desides. Liên Minh Trái Đất ngay lập tức thành lập một đơn vị mang tên Lực Lượng Đặc Nhiệm Alpha để đuơng đầu với vụ việc này.

Xem thêm
EmbersGlow Administrators
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Người dịch: ttkhoi

Truyện cùng nhóm dịch
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Toàn tập
  2. 02.Thông tin thêm
Toàn tập
Thông tin thêm
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đào tiếp vì tạch gacha Ex-S
Xem thêm
Đào đào đào...
Xem thêm