Fate/Zero
Gen Urobuchi Takeuchi Takashi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Ngọn lửa địa ngục

Minh họa

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

120px-FZ_v04_cover 78px-FZ_v04_flap 78px-FZ_v04_00h 78px-FZ_v04_00g 78px-FZ_v04_00j 78px-FZ_v04_00i 120px-FZ_v04_00k 78px-FZ_v04_00l 78px-FZ_v04_00m 120px-FZ_v04_00n 120px-FZ_v04_00o 80px-FZ_v04_00p 79px-FZ_v04_005

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận