Fate/Zero
Gen Urobuchi Takeuchi Takashi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Đại tiệc hỗn mang của các vị hoàng đế

Minh họa

Độ dài: 0 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

FZ_v02_cover FZ_v02_flap FZ_v02_000a FZ_v02_000b FZ_v02_000c FZ_v02_000d FZ_v02_000e FZ_v02_000f FZ_v02_000g FZ_v02_000h FZ_v02_000i FZ_v02_000j FZ_v02_000k FZ_v02_000l FZ_v02_000m

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận