Regressor Instruction Man...
흙수저 이유 / eu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vòng hướng dẫn

Minh họa nhân vật

Độ dài: 20 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Main (Lee Kiyoung)

Manhwa:

u76399-4ca87d7b-e90b-4348-948e-784f8a3fa3d7.jpg

Novel:

u76399-4ad2cf8f-1893-4501-9639-eab15c8b0cc8.jpg

Kim Hyunsung

Manhwa:

u76399-5604df68-d08a-4089-b4d0-0626a95c6353.jpg

Novel:

u76399-075920c3-e80d-4e19-9cf7-2e9203f202bc.jpg

Park Deokgu

Manhwa:

u76399-00cf5f84-47be-47c6-9ade-666e3b508ca9.jpg

Jung Hayan

Manhwa:

u76399-4794b5dc-a4e0-4e5e-9698-f46c2a71d219.jpg

Novel:

u76399-acfb49fc-2d89-4590-9464-1135a5e266e4.jpg

Lee Jihye

Manhwa:

u76399-a548fb9f-0665-4a26-b59e-a93bb887f453.jpg

Novel:

u76399-5dc4d95c-ba30-4ff3-b919-006e597e29d5.jpg

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

chưa đọc ko biết nd sao mà thấy vài tên nhân vật vs cái vụ hồi quy y như bên bộ độc giả toàn tri.....
Xem thêm
khác nhau nhé và bộ này ra trước toàn trí
Xem thêm
Toàn trí nó theo kiểu kịch bản nhưng vẫn nằm trong TD, còn cái này nó isekai lun r
Xem thêm
Manhwa yêu đời thế
Xem thêm
Art đẹp phết
Xem thêm