Bộ lọc
Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ
Tập 01 : Thường ngày của ông chú và cửa tiệm vũ khí
Chương 1: Cuối cùng, tôi đã trở thành một nhà hiền triết