Bộ lọc
★ April 29 Sunday(Showa day)
Episode 1: Huyền Thoại Phù Thủy Vàng - Quyển Thượng
Tập 1 - Chặt đầu Tuần hoàn: Học giả Xanh Lam và Người hầu Lời nói đùa