Bộ lọc
Chương 1: Truyền thuyết về nghi thức " Liên lạc với người chết"
Tập 01: 1930 The rolling bootlegs
Chú thích
Tập 3: Câu Chuyện Về Sự Khởi Đầu
Volume 11: Tính Chểnh Mảng Của Lười Biếng.
Tập 1 : The Demon Lord Doesn't Allow Premit