Bộ lọc
Tập 3: Cuộc Chiến Tranh Giành Lãnh Thổ.
Chap 1:Kinh Thánh(câu chuyện về Kaneki và Hide)
Tập 01 - Tấm Khiên Của Xứ Mirg