Bộ lọc
Tập 3: Câu Chuyện Về Sự Khởi Đầu
LEVEL. 3: Bạn phải chấp nhận rằng không phải mọi việc luôn diễn ra theo ý mình