Bộ lọc
Tập 2 - Huyết Bão Công Chúa
Tập 7 — Viên Đạn Cải Cách Thế Giới
Tập 04: Hoàn thành game với sự hoán đổi của hai chị em - Thức tỉnh và Tai ương
Non-Volume; Short Stories
Tập 10— Phá vỡ xiềng xích và chung kết 「Gryps Festa」