Bộ lọc
Tập 01 - The booksellers wars beginning with a haphazar marriage
Chương 1: Truyền thuyết về nghi thức " Liên lạc với người chết"
A Sequel For The Villainess (1-22End)
Tập 2 - Huyết Bão Công Chúa
Phần 02 - Chương 4 - Thế Giới Thối Nát Tuyệt Vời (Dị Giới Tesu Thiên)
Aoi Kotori, Akai Tori