Bộ lọc
Tập 01: 1930 The rolling bootlegs
Tập 01 : Thường ngày của ông chú và cửa tiệm vũ khí
Chú thích
Tập 01: A Baby’s Resolve: Brother-Sister Reincarnation Arc
Tập 04: Bóng ma của chiến trường
Volume II (Chương 32 - 100)