Bộ lọc
Tập 01: 1930 The rolling bootlegs
Vol 01: Sự trở lại của nhà vua
Vol 1: Cuộc sống của một nô lệ thật chẳng dễ dàng
Arc 2: Chuyến đi gia đình (chương 21-45)