Bộ lọc
Hồi 2: Magiero★Symphony một điều bất thường ở học viện ma thuật (eroge)
★ April 29 Sunday(Showa day)