Bộ lọc
Chương 1: Cuối cùng, tôi đã trở thành một nhà hiền triết
Tập 01 : Một cuộc sống chậm chạp được bắt đầu sau khi được chuyển tới thế giới khác trong dạng của nhân vật chính của một trò chơi
Vol 2: Gấu-san tận hưởng thế giới mới (027-050)
Web novel Tập 1: Đệ tử của pháp sư mạnh nhất thế giới
Volume 22 - Giai đoạn thanh niên - Tổ chức