Bộ lọc
Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ
Chương 1: Cuối cùng, tôi đã trở thành một nhà hiền triết
Tập 01 : Một cuộc sống chậm chạp được bắt đầu sau khi được chuyển tới thế giới khác trong dạng của nhân vật chính của một trò chơi
Vol 2: Gấu-san tận hưởng thế giới mới (027-050)
Web novel Tập 1: Đệ tử của pháp sư mạnh nhất thế giới
Tập 30 - Hậu truyện