Bộ lọc
Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ
Tập 01 : Thường ngày của ông chú và cửa tiệm vũ khí
Arc 1 : Mèo đen Misha của tôi trở thành một Thú Nhân
Chương 1: Cuối cùng, tôi đã trở thành một nhà hiền triết
Tập 01 : Một cuộc sống chậm chạp được bắt đầu sau khi được chuyển tới thế giới khác trong dạng của nhân vật chính của một trò chơi