Bộ lọc
Phần 02 - Chương 4 - Thế Giới Thối Nát Tuyệt Vời (Dị Giới Tesu Thiên)
Tập 01: 1930 The rolling bootlegs
Tập 7 — Viên Đạn Cải Cách Thế Giới
Tập 01: A Baby’s Resolve: Brother-Sister Reincarnation Arc
★ April 29 Sunday(Showa day)
Tập 01 : [ Nguy hiểm thứ 1] Cô nàng sát nhân điên cuồng theo dõi thi thể của tôi
Chap 1:Kinh Thánh(câu chuyện về Kaneki và Hide)
Episode 1: Huyền Thoại Phù Thủy Vàng - Quyển Thượng