Bộ lọc
Tập 01 - The booksellers wars beginning with a haphazar marriage
Tập 2 - Huyết Bão Công Chúa
Chú thích
Tập 3: Câu Chuyện Về Sự Khởi Đầu
Arc 1 : Mèo đen Misha của tôi trở thành một Thú Nhân