Bộ lọc
Tập 01 : Một cuộc sống chậm chạp được bắt đầu sau khi được chuyển tới thế giới khác trong dạng của nhân vật chính của một trò chơi
Watashi wa Teki ni Narimasen!
CHƯƠNG XVII: ĐẠI HỒNG THỦY