Bộ lọc

Everybody Loves Large Chests! (Web Novel)

Số từ: 162.584
Lượt xem: 108.667
Lượt thích: 309

Lưu ý: Trước khi đọc tóm tắt thì xin nhắc đây là câu truyện điển hình của việc "đừng đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài"Tương truyền rằng những chiếc rương báu là những thứ chứa đựng tất cả ước mơ và...
CHƯƠNG XVII: ĐẠI HỒNG THỦY

World of Warcraft

Số từ: 1.143.823
Lượt xem: 84.898
Lượt thích: 189

World of Warcraft là hành trình xuyên qua thời kỳ thần thoại truyền thuyết, rất lâu trước khi Đại Tộc và Liên Minh đối đầu với nhau. Pho sách cuối cùng của Lịch sử Warcraft tiết lộ những câu chuyện ch...