Bộ lọc
Tập 01 - The booksellers wars beginning with a haphazar marriage
Vol 1. [Đã Hoàn Thành]
Tập 3: Câu Chuyện Về Sự Khởi Đầu
Arc 1 : Mèo đen Misha của tôi trở thành một Thú Nhân
Non-Volume; Short Stories