Bộ lọc
Trời xanh và mây trắng
Tập 01: 1930 The rolling bootlegs
Tập 7 — Viên Đạn Cải Cách Thế Giới
Chú thích
Tập 16: Cô gái văn chương và câu chuyện tình yêu