Bộ lọc
Phần 02 - Chương 4 - Thế Giới Thối Nát Tuyệt Vời (Dị Giới Tesu Thiên)
Tập 01: 1930 The rolling bootlegs
Tập 01 : Thường ngày của ông chú và cửa tiệm vũ khí