Sửa đổi luật tính drop
Administrators

Hiện nay CLN đang áp dụng tính drop nếu sau 3 tháng nếu không có cập nhật chương mới của bất kỳ bản dịch nào trên mạng. Điều này là không công bằng đối với những project đăng ở CLN khi bảo hộ một project cùng tên đăng trước ở ngoài CLN. Vì vậy BQT quyết định sửa đổi luật tính drop, theo đó:

Project sẽ được tính là drop nếu sau 3 tháng nếu không có cập nhật chương mới ở CLN.

Cách hiểu khác:

Hako sẽ đảm bảo tất cả project trên Hako không bị ks (dịch tiếp) ơ trên CLN trong vòng 3 tháng kể từ chương gần nhất. Còn những project ở ngoài CLN mình không chịu trách nhiệm nữa.

Một số hệ quả:

- Bạn được quyền đăng những pj nào mà CLN không có.

- Không giải quyết trường hợp đăng chương trễ từ những project đăng lại từ chỗ khác.

- Hako sẽ dần dần tập trung nâng cao chất lượng các bản dịch được đăng tại CLN mà thôi.

Luật mới này sẽ áp dụng sau 1 tuần để các admin và mem khác trong CLN đóng góp và hoàn thiện.

22 Bình luận

Tức là khuyến khích ks bản dịch của web khác ngoài ở đây, hako cũng khôn phết
Xem thêm
Hako-chan
Admin
Thế đăng ở trang khác thì được lợi gì cho CLN mà phải áp dụng cả luật bảo hộ?
Sẵn nói luôn mình là người ra luật 3 tháng cho các PJ bên ngoài đấy.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Vừa có truyện bị trảm vì luật này nhưng các truyện đăng theo cách truyện vừa bị trảm thì không, mong ad giải quyết giúp mình.
Xem thêm
Đào, vừa có project bị trảm vì luật này
Xem thêm
hội xem chùa thích điều này
Xem thêm
thonglinh90
Admin
Chủ post
Đã update cách hiểu khác.
Xem thêm
Vậy những bộ do chính admin, moderator re-host mà mấy cậu quên update thì cũng dính quả rule này à?
Xem thêm
thonglinh90
Admin
Chủ post
Cái đó cũng là bất cập, mình đang nghiên cứu.
Xem thêm
Hako-chan
Admin
Re-host thì vẫn tính luật 3 tháng, 3 tháng không cập nhật thì phải xem lại hoạt động của Mod quản lý.
Xem thêm
Theo tôi hiểu thì luật mới này nghĩa là nếu một bộ đang chạy bên web khác nhưng không có re-up sang đây thì một người nào đó khác hoàn toàn có thể thầu (tự dịch lại từ đầu) và up lên đây?
Xem thêm
thonglinh90
Admin
Chủ post
Dịch tiếp hay dịch lại đều ok, bất cứ lúc nào, vì những bộ đó không thuộc bào hộ 3 tháng của Hako.
Xem thêm
Ko hiểu cho lắm, cần ai đó giải thích cho....
Xem thêm
Cũng cần được thông não....
Xem thêm
Nghĩa là bác có thể dịch nhưng bản dịch đã delay 3 tháng của hako+ các trang khác như Val, Little Night Team, Sonako....... Tui nghĩ vậy(-_-)
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời