Live stream dịch Jap sang Eng 2/9
Members

Như cái tiêu đề thôi, dịch giả eng của bộ To be a power in the Shadows định live stream kỉ niệm ! và đây là link: https://m.twitch.tv/tenshihonyakusha/profile

1 Bình luận

Lúc lên thì hết mất rồi. Có ai coi chưa
Xem thêm