Như tiêu đề, sắp thi không có thời gian, có người phụ mà sợ nó mệt nên tuyển :((((


Thursday, 25 Jan 2018

6 Bình luận

ngu eng ngu văn nên chịu, cmt mang tính chất cổ vũ, trans cố lên :)))

Trả lời
Thanks. Ra xem chương mới đi.

Trả lời
Trình eng ko tốt lắm..mà tại e có hứbg thú nên muốn dịch ạ!!có thể góp sức dịch đv ko ạ!???

Trả lời
Trình Trans Eng tạm + kết hợp Google Sama chắc đc.
Trình Edit đủ xài, viết văn tạm ổn.
Mình cũng lười nhưng do khá thích bộ này nên muốn phụ.

Trả lời
minhhieu123456
Chủ post
okk

Trả lời
@minhhieu123456: Xin link Eng + Raw của truyện với bác ơi.

Trả lời