Đã chuyển nhượng lại cho bạn khác.
Members

Chào các bạn, bộ Goblin Kingdom đã được bạn [Kiyoshi Kuro] nhận làm tiếp. Đọc tại đây: http://ln.hako.re/truyen/1724-goblin-kingdom

LoneWolf xin giơ tay rút lui thôi.

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Truyện dịch

2 Bình luận

User's avatar
Bình luận đã bị xóa bởi EmbersGlow
Hình như chỉ việc để tên truyện giống nhau (hoàn toàn) là hệ thống tự sắp xếp vào bản dịch khác
Xem thêm