Cần tuyển edit
Members

Thím edit cũ lạc trôi đi đâu mất rồi bỏ trans lại theo gái rồi 

Có ai ứng yêu cầu này của trans ko

3 Bình luận

ToneBui
Chủ post
edit cũ nó theo harem bỏ tau
Xem thêm
Gọi là pr mới đúng chứ. Mà vừa đọc Eng đến chap 7 hôm nay, cháu nó vẫn còn chưa xuống núi. -_-. Prologue dài gớm.
Xem thêm
ToneBui
Chủ post
Tại tác giả chứ có phải tại trans đâu dài mà nó hay là dc
Xem thêm