Ai có tâm có phước thì làm bộ này được không ạ thật sự thì em không nhai nổi bản eng mà đợi ở trên trang thấy có vẻ drop rồi lên mong ai đó làm lại bộ này được không ạ


Sunday, 18 Jun 2017

2 Bình luận

người ta drop nghĩa là ng ta ko có hứng nữa. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Tự đọc eng thôi