Tiếp Đi Trans

Thích Nhất Mấy cái chuyển sinh mà bựa bựa như nầy :))

11 Bình luận

Cái tên nói lên tất cả... tôi sẽ không nói gì thêm.
Xem thêm
Anh Sakama không thích isekai ạ?
Xem thêm
Chính xác là gần như vậy, thích Dark Fantasy theo kiểu The Dungeon Seeker hơn...
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
mặc dù ko hay lắm
Xem thêm