Tuyển Proofreader
Members

Thì như tiêu đề, hiện tại tôi đang cần một người có thể hoàn tất công đoạn cuối cùng cho prj của mình: Rà soát một lượt bản dịch và phát hiện lỗi (lỗi chính tả hoặc lỗi diễn đạt chẳng hạn). 

Yêu cầu: Nếu đã ứng cử thì tôi mong có thể hợp tác lâu dài, nên mong ai nhận thì có trách nhiệm và đam mê một chút. 

Deadline: Tùy ý.

Hiện có tôi đang làm ba prj, các bạn hoàn toàn có thể chọn làm bất kì prj nào.

1. https://ln.hako.re/truyen/8646-im-the-most-evil-support-classtalkerand-ill-subdue-the-strongest-clan-in-the-world

2. https://ln.hako.re/truyen/9322-omniscient-readers-viewpoint

3. https://ln.hako.re/truyen/10069-sss-class-suicide-hunter

Rất mong được hợp tác,

MiSo

1 Bình luận

Team tôi có 1 vài thành viên đang rảnh, bạn có thể để tụi tôi làm trung gian cho 2 bên chứ?
Nếu cần thì liên hệ discord để lấy link vào server nha: Thaumiel#5149
Xem thêm