Thông báo tí hì
Members

 Tầm mấy ngày đầu thì mình chưa có lịch ra đâu, nhưng mà khi nào đủ chi tiêu luật đề ra thì lúc đó sẽ có lịch nha.

8 Bình luận

Cái đống bạn viết phía trên có thể để ở phần comment hay chú thích thêm. Chưa biết truyện bạn như thế nào nhưng thế này thì đã thành công thu hút sự chú ý của các mod rồi đó
Xem thêm
Vụ văng tục tạm bỏ qua, cái này là cầm súng tự dí vào đầu mà nã rồi…
Xem thêm
Hay quá, mình không đợi nổi cậu ơi.
Xem thêm
Rồi xong.
Xem thêm
Loy
Tỉ lệ bay màu rất cao, đồng chí ạ.
Xem thêm